Ammattiopisto Spesia

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Graafisen suunnittelun osaamisala

Kulttuuriala

graafisen suunnittelun osaamisala
O piskelija oppii graafiseen suunnitteluun keskittyvässä koulutusohjelmassa kuvallisen ilmaisun perustaidot painotuotteiden ja graafisten markkinointimateriaalien vaatimusten osalta.

Alalla korostetaan sosiaalisuutta, asiakaslähtöisyyttä, visuaalista näkemystä ja ideointikykyä, paineensietokykyä, nopeutta ja tuotantoon liittyvää tietotekniikan hallintaa.

Tältä suuntautumisalalta valmistunut kuva-artesaani voi työskennellä esim. graafisen ilmaisun, luovan graafisen suunnittelun, graafisen tuotekehittelyn ja markkinointiviestinnän avustavissa tehtävissä tai edellä mainittujen tehtävien tiimien jäsenenä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella huomioiden erityisopetuksen tarve, elämäntilanne ja mahdollisuudet toimia alalla sen vaatimusten mukaisesti.

Mahdollisuuksien talossa tavoitteista totta – ammatti, työ ja toimiva arki

Validia Ammattiopisto tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Oppilaitos tuottaa lisäksi ammatilliseen erityisopetukseen liittyviä kehittämis-, ohjaus- ja tukipalveluita.

Validia Ammattiopisto edistää ja kehittää toimintakyvyltään erilaisten ja fyysisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää Invalidiliiton periaatteiden mukaisesti.

Ammatillinen erityisopetus

  • Koulutuksellinen tasa-arvo edellyttää, että jokaisella on erilaisista oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen ja sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena.
  • Erityisopetusta annetaan opiskelijalle, joka vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi tarvitsee erityisiä opetus- tai opiskelijahuollollisia palveluja. Tarvittaessa kuntoutusta annetaan yhteistyössä kuntoutuspalvelujen tuottajien kanssa.
  • Erityisopetuksen ammatilliset tavoitteet ovat tutkintoon johtavissa koulutuksissa samat kuin vastaavien alojen muissakin ammatillisessa tutkinnoissa.
  • Tavoitteiden saavuttamista tuetaan yksilöllisesti suunnitellun ja ohjatun oppimisprosessin sekä erilaisten tukitoimien avulla.
  • Opiskeluryhmät ovat tavallista pienempiä ja useimmilla opettajilla on erityisopettajakoulutus.
  • Pieni ryhmäkoko ja erityisopettajan ammattitaito mahdollistavat erilaisia opetus-, ohjaus- ja oppimisjärjestelyjä sekä työtapoja mm. eriyttävää luokkaopetusta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija työllistyy omalle koulutusalalleen, saavuttaa jatko-opintokelpoisuuden tai saa hankituksi parhaat mahdolliset perusvalmiudet yhteiskunnassa elämiseen ja osallistumiseen.