Helsingin kaupungin ilmeuudistus

Helsingin kaupungin sivuilta bongattu uutinen:

Yhtenäiseen Helsinki-ilmeeseen

Uuden visuaalisen ilmeen tavoitteena on vahvistaa Helsinki-kuvaa. Kaupungin toimialojen yhtenäinen ilme on investointi, jolla tunnistettavuus kasvaa ja säästetään kustannuksia. Asukkaat, yritykset ja yhteisöt saavat selkeämmän kuvan siitä, mitä erilaisia palveluja kaupunki tuottaa.

Tunnistettavuus edellyttää yhteisen visuaalisen ilmeen käyttöönottoa mahdollisimman laajasti koko kaupunkiorganisaatiossa. Visuaaliseen identiteetin elementit ovat Helsinki-tunnus, visuaalinen ilme eri elementteineen, graafinen ohjeistus ja brändihierarkia. Ilmeen on suunnitellut brändisuunnittelutoimisto Werklig Oy.

Uuden Helsinki-tunnuksen ohella perinteinen kaupunginvaakuna säilyy kaupungin symbolina, jota käytetään juhlallisissa yhteyksissä.

Uusi ohjeistus ei koske toistaiseksi kaupunginmuseota, kaupunginorkesteria eikä taidemuseota. Vuoden 2017 aikana määritellään ne liikelaitokset ja konserniyhtiöt, joiden siirtyminen Helsinki-tunnuksen käyttöön on tarkoituksenmukaista.

Kaupunginjohtaja päätti uuden ilmeen käyttöönotosta johtajistokäsittelyssä 5.4.2017.

Uudistus liittyy kaupungin markkinoinnin ja brändikonseptin kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Markkinointistrategiaan ja brändikonseptiin voi tutustua osoitteessa: www.bnh.fi/2020

Kategoriat: Blogi, Blogi 2017, Graafinen muotoilu ja yritysilme, Graafisen suunnittelun työmenetelmät, Markkinointikampanjan toteuttaminen ja Uutiset.

Vastaa